ARBETSBESKRIVNING

BADRUM

....

I badrum eller andra utrymmen som utsätts för direkt vatten eller mycket hög luftfuktighet måste man vara extra noga med grundning och underarbeten för att behandlingen skall hålla.
Eftersom vatten och fukt matterar linoljefärgen bör ytor i direkt anslutning till t.ex. dusch och badkar vara kaklade.

Det finns - när detta skrivs - ännu inget linoljefärgssystem som är testat för våtrumsgodkännande, men det har fungerar utmärkt i nästan 100 år, och gör så även idag om man bara är noggrann med att följa nedanstående arbetsbeskrivning - både vad gäller antal behandlingar och torktid.

Det största problemet med våtutrymmen idag är att ventilationen är för dålig så att fukten i rummet inte kan transporteras bort. De flesta problem med fuktskador i våtrum (förutom rena konstruktionsfel) skulle inte ha inträffat om man monterat en elektrisk ventil med fläkt som transporterat bort fukten.


Putsade tak och väggar

Har man god ventilation går det utmärkt att måla putsade tak och väggar med en diffusionsöppen emulsionsfärg.
Se tidigare beskrivning "PUTSAD YTOR - EMULSIONSFÄRG"

Även linoljefärgsmålning fungerar utmärkt. Jag rekommenderar dock att man stöpplar den färdiga ytan för bästa estetiska slutresultat.
Se tidigare beskrivning "PUTSADE YTOR - LINOLJEFÄRG"

Gipsskivor

Den vanligaste konstruktionen idag i nyproduktion är en gipsskiva på träregel som spärrgrundas och täcks med en vattentät plastväv där kanterna löds ihop med värme för att det skall bli helt tätt.
Både spärrgrunden och de våtrumsfärger som används är miljöbelastande. Vill man istället använda linoljefärg går det bra om man följer anvisningarna nedan.

Förarbete

För att uppnå ett så jämnt underlag som möjligt bör man vara noga med att spackla alla skarvar samt spik-/skruvhål så noga som möjligt. Minst 2 gånger med slipning emellan och ilägg av uppblött perforerad pappersremsa i första spackellagret i skarven.
Eftersom det kan vara svårt att idag hitta en perforerad pappersremsa kan man istället använda en pappersremsa som klistras mot spacklet. Försök dock inte att limma fast remsan innan spacklet torkat eftersom risken finns att remsan släpper.

Använd inte självhäftande glasfiberremsor eftersom dessa är elastiska och när gipsskivorna rör sig kommer spackel/färg att spricka. När spacklet torkat minst 1 dygn grundas hela ytan med stoppgrund. Stoppgrunden skall torka minst 2-3 dagar innan nästa skikt påförs.

Spackling

Hela ytan bredspacklas med oljespackel två gånger med minst 1 dygns tork och avslipning med sandpapper. Borsta ytan slät innan spacklet börjat sätta sig med en tät handborste. Vill man ha en extra slät yta glättas spacklet med en (Fransk) stålspackel efter 5-10 minuter.

Efter andra spacklingen skall spacklet torka minst 2-3 dygn.
Spackelytan slipas av (om den inte stålglättats!) med fint sandpapper så den blir så jämn som möjligt. Efter slipning städas dammet noggrant bort.

Målning

Hela väggen stryks en gång med slipstrykningsfärg som noga slätas en gång tvärs och en gång i längdled. När slipstrykningsfärgen torkat minst 1-2 dygn kontrolleras att inga mattinsugningar syns i den slipstrukna ytan. Hittar man någon sådan måste den fläckbättras innan färdigstrykning.
Efter att fläckbättringen fått torka färdigstryks hela väggen med färdigstrykningsfärg.
Beroende på vilket utseende man önskar på den färdigmålade väggen, slätas eller ströplas färdigfärgen.

Tänk på att inte använda rent vit linoljefärg i mörka utrymmen eftersom den gärna vill mörkergulna. Bryt färgen i minst NCS-kulör motsvarande 1502-Y.