ARBETSBESKRIVNING

Täckmålning av betonggolv med
linoljebaserad färg


Målning på mineraliska underlag med linoljebaserad färg kräver att ytan är helt torr innan färgen påförs eftersom en mineralisk yta som är fuktig håller ett högt pH vilket förtvålar oljebaserad färg.
Oljor är generellt känsliga för alkali och linolja i synnerhet.

Om målningen avser ett nyproducerat källargolv där framtida markfukt kan tänkas tränga upp och aktivera betongen är det direkt olämpligt att täckmåla detta med linoljebaserad färg. Man bör här nöja sig med att olja golvet enligt nedan för dammbindningens skull.

För att lyckas med målningen måste underlaget först ha bränt färdigt och all fukt torkat ur. En process som är avhängig på tjockleken på det mineraliska lagret och temperatur/ventilation. Under normala förhållanden brukar man räkna med ett par dagars tork/cm.

Ytan mättas 1 ggr. med JUPEX 505 Betongskydd som binder ytan och minskar risken för att linoljefärgen skall komma i kontakt med det alkaliska underlaget.
JUPEX 505 Betongskydd tillverkas av Kinesisk Träolja som till skillnad från t.ex. linolja klarar en viss alkalitet utan att förtvålas.

Med en temperatur på 18-20°C och normal luftväxling (½ rumsvolym/timme) är Betongoljan övermålningsbar efter ca. 1 dygn.

Den grundade ytan strykes 2 ggr. med WIBO Golvfärg.

Färgen skall sträckas 8-10 m²/liter och får inte spädas.

Första lagret bör få härda minst 3-4 dygn innan det övermålas.

Efter att andra lagret påförts bör inte de målade ytorna beträdas på 7-10 dagar för att det skall hinna härda till en yta som tål att gå på.

Om man tänkt förstärka ytan genom att påföra en golvlack, fernissa, etc. bör inte heller den påföras förrän efter någon vecka eftersom man annars riskerar att det hårdare lacklagret drar sönder färgen så att ett krackelyrmönster uppstår i ytan.

För bästa resultat - läs separat Arbetsbeskrivning för respektive produkt och om tveksamheter fortfarande uppstår - kontakta oss på något av nedanstående telefonnummer för konsultation.