ARBETSBESKRIVNING

WIBO Golvfärg - Nytt Golv

Golvet förvattnas och tvättas med ett milt tvättmedel (typ diskmedel) för att ta bort ev. smuts och damm, samt avslipas lätt för att ta bort ev. träfiberresning.

Efter tork oljas golvet en gång med JUPEX 45 Kinesisk Träolja till pormättnad.

Ev. överskott efter 5-10 minuter penslas ut med "torr" pensel.

Schellackera alla kvistar.

Golvet målas 2 ggr. med WIBO Golvfärg.

Färgen skall påföras tunt - 9-10 m²/liter och får inte spädas.

Mellan strykningarna bör det vara minst 3-5 dygn under normala förutsättningar (18-20°C och en luftomsättning på ½ rumsvolymen/timme) för att första färglagret skall hinna härda innan den övermålas med andra lagret.

Efter att andra lagret har påförts bör färgen inte beträdas på minst 7-10 dagar för att hinna härda tillräckligt för att tåla att man går på det.

Om man tänkt förstärka ytan genom att påföra en golvlack, fernissa, etc. bör inte heller den påföras förrän efter tidigast någon vecka eftersom man annars riskerar att det hårdare lacklagret drar sönder färgen så att ett krackelyrmönster uppstår i ytan.

Vid rengöring av golvet bör inte tvättmedel med ett pH överstigande 7-8 användas.

För bästa resultat - läs separat Arbetsbeskrivning för respektive produkt och om tveksamheter fortfarande uppstår - kontakta oss på något av nedanstående telefonnummer för konsultation.