Instruktion för bättring med EMULSIONSFÄRG på EMULSIONSFÄRG

Vattna med rent vatten på den fläck som skall bättras samt ca 20 cm runt om. Späd Emulsionsfärgen med ca 10 % rent vatten och häll upp på ett lock eller dylikt.

Tag en liten elementrulle och rolla in en mindre mängd färg i denna.
Stryk ut rullen på fläcken och utåt så att mest färg kommer i mitten och sedan försvinner ut mot periferin.
Var noggrann med att det inte blir höga kanter på just bättringsstället.

Färgen kommer att se blankare och mörkare ut till en början då våt och härdad färg skiljer sig åt. Bättringsfärgen kommer dock "ikapp" den gamla efterhand.

Använda alltid och endast rulle vid bättring!

OBS! Vissa fulltonsfärger är svåra att bättra eftersom vattenspädningen påverkar nyansen och det färdiga resultatet blir vitflammigt. Man bör därför inte späda dessa utan får acceptera en viss glansskillnad.