ARBETSBESKRIVNING
- Renoveringsmålning invändiga snickerier

AMA-kod: 959-24710SL

För invändiga snickerier levererar WIBO FÄRG AB ett tresteg system bestående av - WIBO Grundfärg för invändiga snickerier, WIBO Slipstrykningsfärg, WIBO Oljefärg 1920 eller Rolf´s FAVORIT.
Samtliga produkter har linolja som bindemedel och bygger på de gamla principerna om hur invändiga snickerifärger skall tillverkas.

Ingen av färgerna innehåller lösningsmedel varför målning kan ske utan att några speciella restriktioner behöver iakttagas. WIBO Oljefärg 1920 och Rolf´s FAVORIT är halvblanka men WIBO Oljefärg 1920 går att få i högre glansvärde.

Kulör kan beställas i NCS, RAÄ, Gamla Målarmästarnas eller enl. färgprov, men Rolf´s FAVORIT dock endast i vitt.

Vi avråder från att vid målning med WIBO Oljefärg 1920 av dåligt upplysta ytor inomhus använda rent vit linoljefärg eftersom linoljan gärna vill gulna i brist på UV-ljus. Vi rekommenderar därför att färgen bryts till minst NCS 1002-Y för att motverka detta.
Önskas vita snickerier invändigt skall Rolf´s FAVORIT användas eftersom den linoljan är specialkokt för att inte mörkergulna.

FÖRARBETE

Snickerierna tvättas först med något alkaliskt tvättmedel (målarsoda, ammoniak etc.) och lös färg borttages genom skrapning till fast underlag erhålls. Det är viktigt att koncentrationen på tvättmedlet är så hög att färgytan matteras.

Om befintligt färgskikt består av högblank lackfärg har tvättmedlet ofta inte någon matterande effekt och ytan måste då sandpappras för att nästkommande färgskikt skall få fäste.

Denna typ av underlag bör, för bästa resultat, slipgrundas med en mager slipstrykningsfärg spädd med balsamterpentin. Undvik moderna V-Slipar eftersom linoljefärgen kryper på dessa.
Som alternativ till terpentinen kan även användas en kork ammoniak/liter färg.


OBS! Om balsamterpentin används invändigt skall normala säkerhetsföreskrifter för användande av lösningsmedel iakttagas (ex. friskluftsmask, luftslussar, ökad frånluft etc.).

Kontakta Yrkesinspektionen eller Ditt lokala skyddsombud för rådgivning.


UNDERBEHANDLINGAR

Om virket är poröst grunderas trären yta med WIBO Snickerigrund, och därefter i- och påspacklas ojämnheter och trärena ytor med WIBO Målarspackel.

Kvistar schellackeras med riktig schellack - undvik "Kvistlacker" om det inte uttryckligen framgår att dessa är tillverkade på schellackflingor. Schellacken skall påföras efter grundningen och får inte vara för koncentrerad eftersom det då lätt blir "blankfläckar" i färdigfärgen.

Spackel och trärena ytor fläckbättras minst en gång med WIBO Slipstrykningsfärg bruten i kulör.

Om man byter kulör stryks hela ytan ytterligare en gång med WIBO Slipstrykningsfärg.

Kontrollera om det finns mattfläckar och fläckbättra dom med Slipstrykningsfärg innan färdigstrykning.


FÄRDIGSTRYKNING

Efter tork (normalt 18-24 timmar) färdigstryks hela ytan med WIBO OLJEFÄRG 1920 alt. Rolf´s FAVORIT.

Slipstrykningsfärg och färdigstrykningsfärg skall påföras tunt - 9-11m²/liter med Rund Anstrykare.

Båda dessa färger bör efterslätas med moddlare efter ca. 30-45 minuter efter påförandet om man eftersträvar en jämn yta.

ALLMÄNT

Tänk på att ingen färg blir bättre än sitt underlag - ju bättre underarbete desto bättre slutresultat.
Rör om färgen noggrant före målning.
Slipstrykning och färdigfärg skall sträckas 9-12m²/liter.
Se till att arbetsmiljön är så ren och dammfri som möjligt för bästa resultat.

Färgerna kommer färdigblandade från fabrik och får inte spädas med aromatiska lösningsmedel.

För bästa tork - öka luftomsättningen i den målade lokalen.
Vid uppehåll i målningen förvaras penslarna i vatten.

Eftersom WIBO Slipstrykningsfärg, WIBO Oljefärg 1920 och Rolf´s FAVORIT är byggda för att torka snabbare än linoljefärger i gemen, bildas det lätt ett tunt skinn på färgen i burken när den står över natten. Häll därför vid arbetets slut försiktigt 0,5-1 cm såpvatten på färgen för att motverka detta.
Vattnet hälls försiktigt av innan fortsatt målning påbörjas.

Vid rengöring av penslar och verktyg brukas tvållösning och vatten. Om lösningsmedel används skall penslarna återfettas med fet tvål.

Händer och hud som fått linoljestänk rengörs med såpa och vatten.

Vid färgstänk på kläder - smörja in det nedsölade området med såpa och låt ligga i varmt vatten över natten. Tvätta sedan på vanligt vis.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel samt ha alltid en hink vatten stående där Du kan slänga dessa.

Kontakta oss genast om problem uppstår, så hjälper vi till att lösa dessa.