ARBETSBESKRIVNING
Sprickbildning i spacklade skarvar

Vid uppsättning av gipsskivor händer det ibland efter skarvspackling och målning att det uppstår en hårfin spricka i spackelskarven. Ofta löper sprickan från golv till tak eller hela skarvens längd.

Den vanligaste orsaken till sprickbildningen är att man satt remsan direkt på gipsskivan och sedan spacklat över den med något lätt handspackel.
Spacklet är poröst och tål ingen direkt belastning. Om skivan buktar ut belastas spacklet underifrån och spricker isär.
Remsan skall naturligtvis sitta utanpå spacklet för att förhindra eventuella sprickor att gå upp till ytan.

När man målar med Emulsionsfärg är det direkt olämpligt att använda de vanligt förekommande vävremsorna eftersom dom är elastiska. Man skall istället använda pappersremsor eftersom dom blir stumma och därmed förhindrar att sprickorna syns.

Ett annat mycket vanligt fel idag är att reglarnas mått inte stämmer med gipsskivan. De gamla skivorna var 120 cm breda och cc måttet blev då 60 cm. Gipskivan skruvades på 3 ställen - i kanterna och på mitten, vilket gav en förhållandevis fast konstruktion där skivan rörde sig mycket lite.
De skivor man idag använder är 90 cm breda och cc måttet skall då vara 45 cm, vilket innebär att det krävs 35% fler reglar än i det gamla systemet.
Vid byte av gipsväggar förekommer det i stort sätt aldrig att man monterar på fler reglar, och vid nyproduktion är det inte ovanligt att man fortfarande bygger reglar med det gamla cc måttet 60 cm för att spara kostnader.
Detta får till följd att ett flertal skarvar hänger lösa och kan röra sig vilket leder till sprickor i spacklet. Om man använder ett för stort cc mått måste man använda pappersremsa för att det skall fungera - och inte ens då kan man vara helt säker på att det fungerar till 100 %.