Svenska färgfabrikanter har som regel mycket information med på burketiketten under rubriken Innehållsdeklaration som talar om vad färgen består av.
De viktigaste delarna för att kunna göra en bedömning om innehållet är följande:

Bindemedel = talar om vad som "håller ihop" och fast färgfilmen mot underlaget

För att kunna göra en bedömning om hur färgen kommer att klara sig och om den passar till det man redan har måste man veta vilken färgtyp det är och det talar rubriken Bindemedel om.

Pigment =
viktigt att känna till om en linoljefärg innehåller zinkvitt


Vilken typ av Pigment som använts kan vara bra att känna till för en bedömning om en färgs ljusäkthet. När det gäller linoljefärg är det viktigt att färgen innehåller tillräckligt med zinkvitt (beroende på olja - 15-20 vikt-%) så att man vet att linoljan förvandlas till en färgfilm.


Torrhalt alt. Volymtorrhalt = Viktigt - talar om hur mycket färg som är kvar på väggen efter tork samt genomsnittliga sträckförmågan på färgen.

Man har ingen användning för lösningsmedel (vatten, lacknafta, etc.) och därför är det bra att veta hur mycket färg som finns kvar efter tork. Om en färg innehåller 35% Torrhalt/Volymtorrhalt innebär det att 65% av innehållet i burken/färgen dunstar bort under torkprocessen. Har man köpt 10 liter färg är det bara kvar 3,5 liter på väggen.
Torrhalt/Volymtorrhalt talar också om hur långt färgen sträcker när man påför den på väggen. En färg med 30% torrhalt sträcker i snitt 3m²/liter och en färg med 60% torrhalt sträcker i snitt 6m²/liter. Om man delar literpriset med den genomsnittliga sträckförmågan får man fram färgkostnaden/m².
Se upp för torrhalt som är angiven i vikt-%. Vikt-% siffran blir ofta högre än volym-% siffran vilket gör att det låter som om färgen innehåller mer färg än den gör.
Står inte torrhalten angiven på burken - köp inte den färgen eftersom Du då inte vet hur mycket färg Du får.

Densitet = Talar om hur mycket färgen väger/liter.

Den genomsnittliga vikten (Densiteten) på en färg talar om vad den innehåller om man vet vad de olika komponenterna väger.
En linoljefärg (färdigfärg) som inte innehåller något lösningsmedel bör som idealvikt ligga på ca. 1,5-1,6Kg/lit.
Det som väger tungt i en färg är oftast fyllnadsmedlen och dom vill man ha så lite som möjligt av eftersom dom gör att färgen eroderar ned fort. En oljefärg som väger över 2 Kg/lit. är av den anledningen ingen bra utomhusfärg.
Om man vill kontrollera om färgen ligger i närheten av "idealvikten" och den innehåller lösningsmedel får man först räkna bort detta.

Vatten väger ca. 1 Kg/lit. och lacknafta ca. 0,8 Kg/lit.

Om färgen har en torrhalt på 70% innehåller den 30% lösningsmedel. Om den väger 1,5 Kg/lit. och man vill räkna ut vad färgdelen i färgen väger multiplicerar man vikten för lacknaftan 0,8 med mängden i deciliter d.v.s. 0,8Kg. x 3dl = 2,4 = 2,4Hg = 240 gr.

Man minskar totalvikten 1500gr. med 240gr = 1260gr.
Om man delar 1260 med resterande 7 dl. färg får man fram vad den väger/liter, d.v.s. 1260gr / 7dl. = 180 = 1,8 Kg/lit.

Observera att idealvikten ovan avser linoljefärg. Andra färgtyper med andra egenskaper kan ha annan idealvikt.