Att blanda Limfärg


Kritan
Krita används som fyllnadsmedel i färgen. Den ska helst blötläggas i tolv timmar.

1. Tag 1 kg Krita.

2. Tillsätt ca 0.5 liter vatten.

3. Blanda kritan och vattnet i en hink.

4. Låt stå i tolv timmar.

Bindemedlet
Som bindemedel i färgen används cellulosaklister eller kasein. Cellulosaklister tar ca 20 minuter att tillreda eftersom det måste svälla. Om man använder kaseinet som bindemedel krävs inga andra förberedelser än att se till att materialen finns. Beroende på hur mycket tid som finns tillgänglig kan eleverna själva göra de förberedelser som krävs. Cellulosaklistret har lång hållbarhet, så limmet kan göras långt i förväg. Kaseinet som är ett protein kan däremot surna och bör därför inte förvaras en längre tid innan det används.


Bindemedlet
Använd antingen cellulosaklister eller kaseinlim som bindemedel.

  • Alternativ 1; Cellulosaklister: Blanda enligt instruktion på förpackningen så att det blir ca en halv liter klister.
  • Alternativ 2; Lim av kasein: Se "Göra lim av kasein".

Färgen
Detta recept ger ca 1,5 liter färg och räcker till ca 2 m2. Mängden kan ökas eller minskas efter behov. Den exakta mängden av ingredienserna behöver inte vara så exakt. Mängden pigment är uppskattad för ungefär en halv deciliter färg. Man får själv prova sig fram till lämplig mängd beroende på hur mycket färg man blandar till. Kritan i receptet ska ha blötlagts tidigare (se under rubriken förarbete).

1. Tag den blötlagda kritan och tillsätt bindemedlet (cellulosaklister eller lim av kasein).

2. Ta en halv deciliter av den färdiga limfärgen och blanda med något av pigmenten

  • Röd (rosa): Järn(III)oxid (Fe2O3), ½ tsk o Blå (blågrå): Järn(III)klorid (FeCl3. 6 H2O) + Kaliumhexacyanoferrat (K4Fe(CN)6), ½ tsk (lika delar av varje)
  • Gulbeige: Järn(III)klorid (FeCl3 . 6 H2O), ½ tsk

3. Prova måla med färgen

Beroende på hur mycket pigment man tar så blir det olika nyanser. Färgen i sig själv är varmt vit av kritan.