--Brun Järnoxid 663
Torkegenskaper i olja: Påverkar ej.
Framställning: Blandning av järnoxidgult, -svart och -rött
Kornstorlek: Microniserat
Täckförmåga i olja: Mycket god.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla bindemedel.
Med alla pigment.
Kemisk beteckning: Fe2O3 . 3H2O
Järnoxidhydrat. Järnoxidhalt 90-95%
Miljöpåverkan: Ingen
Allmänt: