--Kromoxidgrönt
Torkegenskaper i olja:

Nornala.

Kemisk beteckning: Cr2O3- Kromoxid
Framställning: Upphettning av kaliumdikromat och svavel. Blandningen avkyls, mals, kokas och hettas åter upp, samt avkyls och mals en gång till.
Kornstorlek: Fin.
Täckförmåga i olja: Mycket god.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Miljöpåverkan: Ingen
Allmänt:  
Upptäckt 1797 och tillverkat syntetiskt sedan 1806.
Namnet krom kommer från grekiskans chromos som betyder "färg".