--Bränd Umbra
Torkegenskaper i olja: Mycket god.
Kemisk beteckning: MnO2 - blandning av manganoxid och järnoxid.
Framställning: Brytes i berg- eller dagbrott varefter jorden slammas och mals samt upphettas.
Kornstorlek: Medel.
Täckförmåga i olja: Dålig - god
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Miljöpåverkan: Ingen
Allmänt:  
Naturligt oorganiskt pigment.
Första gången omnämnt i litteraturen 1584, men som alla naturliga jordfärger använt sedan stenåldern. Umbra kommer av latinets ombra = skugga. Huvudsakligen laserande pigment.