--Guldocker -Fransk ockra JTCLES
Kemisk beteckning:


Fe2O3. 3H²O - järnoxidhydrat

Framställning: Brytes i dagbrott bestående av lersand-jordar där "sanden" slammas, mals och siktas, bränns och sedan blandas.
Kornstorlek: Grov - medel.
Täckförmåga i olja: Dålig - normal.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Torkegenskaper i olja: Förlänger torktiden
Miljöpåverkan: Ingen
Allmänt:  
Naturligt oorganiskt pigment som är känt sedan stenåldern (grottmålningar) och finns över stora delar av jorden. Dagens guldocker är en blandning på bränd och obränd ockra, vilket gör att den varierar naturligt i kulör varför det varit vanligt att man justerat kulören med t.ex. järnoxidgult och/eller röd ocker.
Kulören mörknar om pigmentet blandas i olja.
Bör undvikas vid målning av invändiga snickerier p.g.a. pigmentstorleken.