--Järnoxidröd 130M och 180M (Caput Mortum)
Kemisk beteckning: Fe2O3- järnoxid
Järnoxidhalt ca. 99%
Framställning: Genom kemisk fällning från järnklorid.
Fällningsmedel: Kalciumhydroxid, soda eller salmiak.
En grön järnoxidhydrat uppstår som gulnar i kontakt med syre.
Pigmentet blir rött efter upphettning.
Kornstorlek: Microniserat
Täckförmåga i olja: Mycket god
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god
Blandbarhet: Med alla bindemedel.
Med alla pigment.
Torkegenskaper i olja: Påverkar ej.
Miljöpåverkan: Ingen.
Allmänt:  
Den blåa tonen som skiljer 180M från 130M kommer av en högre temperatur under upphettningen.