.
--Rödocker -Bränd, Fransk
Kemisk beteckning: Fe2O3- järnoxid
Järnoxidhalt ca. 99%

Framställning: Brytes i dagbrott bestående av lersandjordar där jorden slammas, mals och siktas och man får fram en naturell ockra som bränns i 900°C till röd/bränd ockra.
Kornstorlek: Medel.
Täckförmåga i olja: Dålig - god.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Torkegenskaper i olja: God.
Miljöpåverkan: Ingen
Allmänt:  
Naturligt oorganiskt pigment som upphettats. Finns naturligt i vulkaniska områden.
Känd sedan stenåldern (grottmålningar).
Är en nära släkting till och förväxlas ofta med Terra di Siennan men har bättre täckkraft.