--Järnoxidsvart 318
Torkegenskaper i olja: God.
Kemisk beteckning:

Fe3O4- järnoxid
Järnoxidhalt ca. 90-94%

Framställning: Genom fällning av järnsaltlösningar och bränning under hög temperatur i öppna behållare.
Kornstorlek: Fin.
Täckförmåga i olja: God.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla bindemedel.
Med alla pigment.
Miljöpåverkan: Ingen.
Allmänt: Syntetiskt framställt sedan 1800-talet