m

--Terra di Sienna Obränd/Natur
Kemisk beteckning:
Fe2O3- järnoxid
Järnoxidhalt 10-95%
Framställning: Utvinns ur dagbrott med vulkanisk, sandrik lerjord.
Jorden slammas, mals och siktas.

Kornstorlek: Grov - medel
Täckförmåga i olja: Dålig
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: God.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Torkegenskaper i olja: Dålig - normal.
Miljöpåverkan: Ingen.
Allmänt:  
Naturligt oorganiskt pigment.
Nära besläktad med ockran och använd sedan stenåldern (grottmålningar).
Skillnaden mellan Ockran och Terra di Siennan är att den senare innehåller väldigt lite lera men mycket kiselsyra och binder mycket mer hydratvatten. Detta gör att täckförmågan blir mycket dålig.
Dagbrotten finns i Toscana och på Sardinien men inte vid staden Sienna som det är uppkallat efter.

m