--Ultramarinblå
Torkegenskaper i olja:

Goda.

Kemisk beteckning: Svavelhaltigt natriumaluminiumsilikat.
Framställning: Genom upphettning av kaolin, soda, svavel, kvarts och glaubersalt till 700-800°C under 80-120 timmar. Därefter får pigmentet kylas av och förbränningsprocessen upprepas en eller flera gånger beroende på vilken nyans man eftersträvar. Efter första bränningen är kulören grön och säljs i handeln som Ultramaringrönt.
Därefter tvättning, malning, slamning, torkning och sortering. Vid slamningen sjunker mörkare korn till botten först och de ljusare sköljs vidare.
Kornstorlek: Fin.
Täckförmåga i olja: God.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: God.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Miljöpåverkan: Ingen
Allmänt:  
Syntetiskt framställt sedan 1829.
Generellt: Ljusa sorter har god täckförmåga. Mörka sorter är grova och täcker därför dåligt. Dålig täckförmåga i olja. Bleks av svavel och ättika.