Känt redan av romarna och gick då under namnet Creta Viridis.
Med "äkta" grön umbra menas grönjord (järnsilikat) från Cypern och Tyskland, eller umbror med stort innehåll av järnsilikat vilket ger umbran ett grönstick.

Dagens Umbror är ofta en fabriksmässigt gjorda "förbättringar" av pigmentet genom att man t.ex. blandat järnoxidsvart och/eller järnoxidbrunt med något fyllnadsmedel.


Grön umbra är dock inte ett historiskt pigment och finns i princip inte nämnt i litteraturen före 1930. Det är uppenbarligen ett framblandat pigment med god täckkraft och det får inte förväxlas med grönjord som är grovt med dålig täckförmåga och helt annan ton.
Troligtvis blandades tonen fram till en färgkarta som Helld & Schüberg tog fram 1928-29 och består av svart, gult och några droppar oxidrött.

--Grön Umbra Tysk
Kemisk beteckning: Fe2 SiO3- Järnsilikat. Förvittringsprodukt från vulkanisk Augit.
Framställning: Bryts i berg- eller dagbrott där den sorteras efter kulör och befrias från ev. ockerpigment, samt krossas, slammas och mals.
Grov medel: Medel - fin.
Täckförmåga i olja: Dålig - medel.
Värmebeständighet:  
Ljusäkthet: Mycket god.
Blandbarhet: Med alla pigment.
Med alla bindemedel.
Torkegenskaper i olja: Normal.
Miljöpåverkan: Ingen.
Allmänt: Naturligt oorganiskt pigment. Bör undvikas vid målning av invändiga snickerier pga. pigmentstorleken.
   

"Äkta" grön umbra pigment finns idag att köpa från Kremer Farbmühle som själva framställer det från en gruva i sydtyskland. Pigmentet är extremt känsligt för värme och går snabbt över från grön ton till beige ton redan av friktionsvärmen vid rivningen. Man har därför införskaffat en gammal olivoljepress där pigmentet långsamt krossas för att behålla den gröna tonen. Historiskt har "Grön Umbra" -tonen varit vanligt förekommande i den nordiska färgsättningstraditionen, men sannolikheten för att man skulle ha haft god tillgång på detta sällsynta pigment får anses vara väldigt liten. Däremot stämmer en blandning av de två vanligast förekommande pigmenten med färgtonen - ockra tillsatt med kimrök.