SKÖTSELRÅD
Fönster behandlade med JUPEX 45 Kinesisk Träolja

JUPEX 45 är i första hand avsedd att genom sin goda penetrationsförmåga och stora vattenavvisning minska fuktupptagning i träytan.


JUPEX 45 används för behandling av trärena ytor utomhus pigmenterad som lasyr. I annat fall riskerar man att träytan grånar p.g.a. UV-bestrålningen.

Minst två strykningar med JUPEX 45 bör göras, varav den första strykningen tillsätts en mindre mängd pigment - lämpligen ett järnoxidpigment.
Ett sista slitlager bör utgöras av JUPEX 90 alt. en oljebaserad båtfernissa av hög kvalité.


UNDERHÅLL

OBS! Nedanstående rekommendation gäller endast då enbart JUPEX-produkter använts. Om man använt en fernissa som toppskikt gäller fernisstillverkarens rekommendationer för underhåll av den.

Normalt underhåll består av tvättning med lämpligt tvättmedel (surt/basiskt), samt inoljning med ofärgad JUPEX 90 då ytan är nedsliten.
Särskilt utsatta ytor bör behandlas med ett par års intervall. Ev. gråa partier slipas då ned och ges en extra behandling med JUPEX 45 lasyr innan JUPEX 90 påförs.

Inomhus kan ytor underhållas med vaxning eller polish.

Skall ytan påföras ny JUPEX, alt. fernissas, tänk då på att tvätta bort ev. vax/polish med ammoniak eller T-Röd för att oljan skall få fäste.

Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel vid oljning.