Färgindustrin har under de sista 10 åren hävdat att man kraftigt minskat användandet av bergoljebaserade lösningsmedel i färg till förmån för vatten, som man med hjälp av diverse märkningar påstår är miljövänligt.

Enligt färsk statistik från SCB (se bif. dok. tabell 20, utskrivet 020908) har användandet av kemiska lösningsmedel legat i det närmaste oförändrat under de sista 6 åren.
Tvärtemot vad man påstår har användandet av naftabaserade lösningsmedel med aromater ökat med över 70 %!

Vatten som lösningsmedel må vara mindre miljöbelastande än högaromatisk lacknafta - men det innebär ju inte att det är miljövänligt.

Vatten är en färskvara som ruttnar och därför tillsätter man konserveringsmedel till färgen för att den inte skall ruttna redan i burken. Konserveringsmedlen utgör en stor miljöbelastning eftersom de slår ut den biologiska nedbrytningen i reningsverken och mikroorganismerna i naturen.
I inomhusfärg har man minskat användandet av konserveringsmedel p.g.a. att yrkesfolket uppvisat bl.a. kraftiga allergiska besvär efter att ha utsatt sig för vattenbaserad färg dagligen.
I utomhusfärg har man dock inte minskat användandet och det ökande antal vattenbaserade färger som kommit ut på marknaden under de sista åren har gjort att användandet av konserveringsmedel har ökat med nästan 50 % (se diagram 4).

För att kunna blanda vatten och plast eller vatten och olja krävs ett vätmedel och ett av de vanligaste är nonylfenoletoxylat.
Eftersom nonylfenoletoxylat är bioackumulerbart och kraftigt påverkar fertiliteten hos fiskar, djur och människor beslöt regeringen 1994 att användandet av detta ämne skulle fasas ut och att målsättningen var att minska användandet med 90 % fram till år 2000.
Fram till 1998 följde branschen regeringens påbud och lyckades faktiskt minska användandet till 10 % av vad man använt, men lanseringen av nya vattenutspädda färger har gjort att hela minskningen är uppäten och man är idag tillbaka på nivåer som t.o.m. är högre än när beslutet om avveckling togs (se diagram 7).

Varken vatten eller kemiska lösningsmedel finns kvar och skyddar den nymålade fasaden efter tork. Tvärtom avdunstar dom och ställer till med problem i naturen.
Det är inte ovanligt att en modern färg innehåller upp till 60-70 % lösningsmedel.
Om man köper 10 liter färg innebär det att 2/3 av det man betalat och burit hem inte finns kvar efter att man applicerat färgen!

Ge akt på att de färger Du använder innehåller så mycket färg som möjligt, och fråga alltid efter hur hög torrhalt en färg har innan Du köper den om Du har ambitionen att spara miljön.

Hör av Dig - vi har säkert en linoljefärg med 90-98 % torrhalt som Du kan använda.

Med vänlig hälsning
WIBO FÄRG AB

 
   
Tillbaka Startsida
Samt en rullande list med kontaktinformation