Naftenater är salter av karboxylsyror vilka innehåller mättade cykliska kolväten som cyklopentan och cyklohexan, sådana syror kallas naftensyror. Syrorna separeras ur gasoljefraktionen vid petroleumdestillering. Ingen sådan renframställning sker i Sverige, ej heller görs salterna här. I USA producerades 1988 ca 5000 ton naftenater. De mest använda naftenaterna är vissa metalltvålar. Dessa tvålar är inte lösliga i vatten men i många organiska ämnen. Metallnaftenaterna är gul-bruna och, beroende på metallhalten, viskösa vätskor, klibbiga massor eller mjuka, fasta ämnen. Metallhalten kan variera från ca 6% till ca 40%.Mest används naftenater som ingrediens i färger för att påskynda torkning av den målade ytan. När bindemedlet i färg kommer i kontakt med luftsyre är det meningen att bindemedlet skall tvärbinda och bli ett fast skikt, härda. Torkmedlets, sickativets, metalldel påskyndar upptaget av luftsyre, katalyserar bildandet av fria radikaler och bindemedlet reagerar, torkar, snabbare. Oftast används en kombination av två metallnaftenater för att få snabb torkning på ytan och efterhärdning på djupet. Kalcium/blynaftenatblandningar har varit vanliga men sedan 70-talet har bly alltmer ersatts av zink och zirkonium. Bly ger dock bättre efterhärdning vid temperaturer lägre än 10°C. Det är alltså metalldelen som bestämmer hur naftenatet fungerar. Naftensyran bidrar med att lösa ämnet i oljor och andra opolära ämnen. Metalltvålar som sätts till oljor verkar gelande, smörjoljan övergår till smörjfett. Även naftenater används på detta sätt.Användningen av naftenater som sickativ minskar, globalt och i Sverige, dels p.g.a. övergång till andra syror, framför allt 2-etylhexansyra, som medger högre metallhalt i metalltvålen, dels övergång till vattenbaserade färger.Koppar- och zinknaftenater används också för att hindra mikrobiella angrepp på trä och textil. Dessa två naftenater står för drygt 3/4-delar av den svenska användningen, mest naftenater används just som träskyddsmedel. Blynaftenater används fortfarande i vissa smörjmedel, där blyet tillför smörjning vid hög temperatur (jmfr. blysmörjning av ventilsäten i bensinmotorer).

 
   
Tillbaka Startsida
Samt en rullande list med kontaktinformation