Alla lösningsmedel avdunstar och finns därför inte kvar på den målade ytan efter tork.

ALLA lösningsmedel är miljöbelastande.

År 2003 användes det drygt 400 000 ton (400 000 000 Kg) lösningsmedel i Sverige.


Färgindustrin förbrukade ca. 90 000 ton (90 000 000 Kg) varav 47 500 ton
(59 400 000 liter) blandades i färg. Det användes 2 162 500 ton (2 162 500 000 Kg) vatten som spädnings- eller lösningsmedel. En järnvägsvagn rymmer 20 000 liter vatten och är ca. 10 meter lång. Det går åt 108.125 st. tankvagnar för att transportera allt vatten, och om man kopplade samman dom i ett långt tåg skulle det räcka från Göteborg upp till Byske - ett av Sveriges bästa sportfiskeområden. (Byske ligger mellan Skellefteå och Piteå).
Eller så når det ner till Calais där man kan ta färjan över och meta ifrån klipporna i Dover.

Om man i snitt tillsatte 1 % biocider enbart för att konservera vattnet innebär det 21 625 ton
(21 625 000 Kg) biocider.

År 2002 producerades och importerades ca. 320 500 ton färg i Sverige.
Om man räknar med en genomsnittlig torrhalt på ca. 30 % innebär det att lösningsmedelsdelen utgjorde ca. 224 350 ton. Om man drar bort de kemiska lösningsmedlen ca. 49 000 ton innebär det att man sålde ca. 175 350 ton vatten - d.v.s. ca. 175 530 000 liter kranvatten!

För balansens skull; Det naturliga utsläppet i luften av terpentinångor från våra skogar är ca. 355 000 ton/år.