Socitetshuset, Marstrand 1999 - 2004

Se bilder efter renoveringen >>>Societetshuset i Marstrand byggdes 1886. Byggherre var Badbolaget och pengarna hade man lånat från Robert och James J. Dickson, industrimän från Göteborg. Arkitekten var Adrian Persson, en av tidens stora när det gällde att komponera snickarglädje på ett pampigt och stilfullt sätt. Perssons ursprungliga ritning visar en verklig kunglig byggnad med vajande örlogsflaggor. Huset såg ut som om det byggts för att speciellt locka en bestämd person till Marstrand - Oscar II - Sveriges och Norges konung och en entusiastisk vän av flottan och sjöliv. Den ritningen kom dock inte till användning.
Tornhuvar och en del annan utsmyckning utelämnades av kostnadsskäl. Men Societetshuset i sin slutliga form gjorde ändå intryck genom sin storlek och mängden av snickarglädje, både interiört som exteriört. Det räckte. Sommaren 1887 kom Oscar II dit, och med undantag från åren 1888 och 1892 tillbringade han sedan omkring en månad i Marstrand varje sommar fram till sin död 1907. Marstrand fick nu ett uppsving i badlivet utan like, precis som Badbolaget hade hoppats på. Fabrikörer, grosshandlare och högre ämbetsmän sökte sig till Marstrand. Officerare kunde också deltaga i badlivet då de var förlagda där.
Årets höjdpunkt under Marstrandssäsongen var kungens ankomst. Den aviserades i god tid och när flottans chefsfartyg Drott med den celebre gästen ombord närmade sig Marstrands norra hamninlopp, stod hela
badsocietén mangrant församlad längs strandkanten.Badortslivet i Marstrand kretsade kring majestätet, och Societetshuset var den självklara plats där alla kunde samlas för att hylla honom, sola sig i den kungliga glansen och i bästa fall få en inbjudan till en kunglig måltid ombord på Drott eller kanske få ett nådigt ja på en inbjudan till den egna, förnäma sommarvillan på ön. Kungen ansågs som Europas mest bildade monark. Han tyckte mycket om musik och hade själv publicerat flera diktböcker under pseudonymen Oscar Fredrik. Soaréerna i Societetshuset gick i hans och de flestas smak och bestod av musik, omväxlande med uppläsning av vers som brukade vara antingen nationalromantisk eller tårdrypande sentimental. Vid särskilda tillfällen dock ersatta av en devot hyllning till Hans Majestät.

När kung Oscar II dött, förlorade Marstrand åskilligt i attraktionskraft för de besuttna badgästerna. Efterträdaren Gustav V lockades mer av kontinenten, och i ett slag förlorade Marstrand glans, traditioner och många förmögna gäster. Det dröjde inte länge förrän Societetshuset stod tomt och förfallet. Men det fanns en man som hade en dröm. 1979 renoverades Societetshuset och blev byggnadsminnesförklarat. Anders Lundin heter entreprenören som restaurerade huset och den 21 juni 1979 återinvigdes Societetshuset. 1985 kom jag till Marstrand som konsult för Anders och hösten 1985 köpte jag fastighet och rörelse ihop med två kompanjoner.Vi skapade då genast Restauration Öfre Veranda med den enkla affärsidén att det var verandorna som var den stora tillgången sommartid. Öfre Verandan blev en stor succé. 1998 startade vi ett stort renoveringsprojekt ihop med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Kungälv kommun, Bohusläns museum. En 100 % renovering av tak och fasader skall genomföras under en 3 års period. Societetshuset är ett monument över en epok vars charm bland annat låg i den oskyldiga, romantiska glädjen som präglade badortslivet på somrarna. Det är en stor glädje att föra Societetshuset in i nästa millennium och förvalta detta kulturarv som, till skillnad från seklets början, idag är till för alla och envar.

// Lasse Nilsson
Marstrand 30 december
1999