Här finner Du information om oss och våra produkter, samt hur dom skall användas och föreskrivas.
Du hittar också all teknisk information om våra produkter under ikonen Miljöinformation. Eftersom kunskaperna i måleri i allmänhet (och linoljefärgsmåleri i synnerhet!) oftast är bristfälliga, har vi på denna hemsida försökt samla så mycket teknisk och historisk information som möjligt så att den som är intresserad skall kunna använda vår hemsida som uppslagsbok i måleritekniska frågor.

Hemsidan är i första hand tänkt för målare, arkitekter, antikvarier, etc. som skall använda linoljebaserade produkter, men bör även vara av intresse för amatören som vill veta hur man målar för att uppnå ett maximalt slutresultat vad gäller skydd och underhåll av nytt och gammalt.